top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.1 TARAFLAR
1.1. SATICIYA AİT BİLGİLER

Firma Unvanı :
Vergi Dairesi :
Vergi Numarası :
Adres :
Telefon :
E-posta : 
Web : www.ayseguldemirsoy.com

Yukarıda resmi bilgileri belirtilen “AYŞEGÜL DEMİRSOY” işbu sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak, sözleşmeye konu www.ayseguldemirsoy.com web sitesi “İNTERNET SİTESİ” olarak anılacaktır.

1.2. ALICIYA AİT BİLGİLER
Adı :
Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Adres :
Telefon :
E-posta :
Ayşegül Demirsoy Web sitesine üye olurken verdiği üyelik bilgileri esas alınacak olup, üye olan kişi / kişiler bu bilgilerin yasal ve geçerli olduğunu kabul etmiş olup, işbu sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır. www.ayseguldemirsoy.com internet sitesi üzerinden beyan etmiş olduğu e-posta adresinin “AYŞEGÜL DEMİRSOY” tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli olduğunu, tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ederek üye olmuştur.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu “ALICI”nın “SATICI’ya “İNTERNET SİTESİ” üzerinden, nitelik ve satış bedelini bilerek onayladığı ve elektronik ortamda sipariş verdiği “ONLINE EGZERSİZ PAKETLERİ” ile ilgili 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince “TARAFLAR”ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
3. SÖZLEŞMEYE KONU HİZMET BİLGİLERİ VE SATIŞ BEDELİ
Malın / hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, adedi, KDV dahil satış bedeli, ödeme şekli gibi hususları kapsayıp, “SATICI”nın eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, dijital platform üzerinden uzaktan erişim bir sistem içerisinde olup, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu an da dâhil olmak üzere, siparişin sonlandığı ana kadar uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşme niteliğindedir.

3.1 Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, türü, satış bedeli ve ödeme koşulları web sitesinde ve sipariş sırasında belirtilen “SİTE KULLANIM KOŞULLARI VE ŞARTLARI” sayfasında yer alan bilgilerde belirtilmiş ve “ALICI” koşulları kabul ettiğini onaylayarak sipariş vermiştir.

4. GENEL ŞARTLAR
5.1 Hizmet, “ONLINE” olarak ifa edilecek olup; “ALICI”, ödemenin onaylanması ile birlikte hizmetin ifasına başlanacağını bilmekte ve bu hususu kabul etmektedir.

5.2 14 (ondört) yaşından küçük kişiler İnternet Sitesi üzerinden üyelik gerçekleştiremez. “ALICI”nın yaşı hakkında yanlış bilgi vermesi durumunda “SATICI”nın herhangi bir sorumluluğu bulunamaz. 14 yaşından büyük, reşit olmayan kişiler “ONLINE HİZMET” hususunda veli ve/veya vasisinin onayı olduğunu kabul eder.

5.3 “ALICI” internet üzerinden siparişini tamamladıktan sonra kendisine, ödeme tercihleri için seçenekler sunulacak (banka havale, banka eft, kredi kartı vb) ve “ALICI” bu seçeneklerden kendisine uygun olanını tercih edecek ve işlemini tamamlayacaktır.

5.4 ALICI’nın kredi kartı ile taksitle satış bedelini ödemesi durumunda internet sitesinden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde “ALICI” ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile “ALICI” arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. “ALICI” ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

5.5 “ALICI”, üyelik bedellerinin tahsili için sisteme kaydettiği kredi kartının hamili olduğunu; kredi kartının hamili olmaması durumunda kredi kartının hamilinden gelen taleplerden münhasıran sorumlu olduğunu kabul eder.

5.6 “ALICI”nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde “ALICI” bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. “ALICI”nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde “ALICI” borcun gecikmeli ifasından dolayı “SATICI”nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.7 “ALICI”nın sipariş verdiği hizmet bedelini ödememesi ve/veya seçmiş olduğu Taahhüt Tipine ait satış bedelinin kredi kartı hesabından tahsil edilememesi durumunda üyelik gerçekleşmeyecektir. ALICI, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda “SATICI”nın herhangi bir hizmet sunmakla yükümlüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8 ALICI işbu Sözleşme’den doğan haklarını ve üyeliğini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

5.9 “SATICI”, İnternet Sitesi’nde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir, “İNTERNET SİTESİ”nde belirtilen “ONLINE EGZERSİZ PAKETLERİ”ni, fiyatlarını, ödeme sistemlerinden kaynaklı taksit, komisyon oranlarını değiştirmek herhangi bir bildirim yapmaya gerek duymadan değiştirme hakkına sahiptir.
6.0 “İNTERNET SİTESİ”nde konu olan “ONLINE EGZERSİZ PAKETLERİ” 5’li paket ise ilk egzersize giriş tarihinden itibaren 15gün (Onbeşgün), 10’lu paket ise ilk egzersize giriş tarihinden itibaren 30 gün (Otuzgün) içinde kullanılmalıdır. Bu süre içerisinde kullanmayan egzersizler geçerliliğini yitirecek olup “ALICI” / “ALICI”lar hiçbir hak ve talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1 “ALICI” satın aldığı “ONLINE EGZERSİZ PAKETİ” ilk egzersize girdikten sonra hiçbir şekilde iptal edilemez, üçüncü bir kişiye devredilemez. “ALICI” ödemeyi yaparken bu koşulu kabul etmiş sayılır.
6.2 “ALICI” almış olduğu paketlerin hizmetini sadece “SATICI” tarafından belirtilen dijital platform / platformlardan alabilecek olup, aldığı hizmet grup egzersizlerini kapsamaktadır. “ALICI” bunun dışında birebir özel egzersiz ve / veya fiziksel olarak “SATICI” ile bir arada yapacağı egzersiz talep edemez.
6.3 “ONLINE EGZERSİZ” bağlantı adresi, egzersiz başlamadan 15 dakika önce “SATICI” tarafından “ALICI”ya kayıt esnasında belirtilen elektronik posta (e-posta) adresine gönderilir. “ALICI”nın kayıt sırasında yanlış, eksik, hatalı bilgi vermesinden kaynaklı bağlantı adresinin ulaşmamasından “SATICI”yı sorumlu tutulamayacağı gibi, buradan doğabilecek tüm sorumluluklar “ALICI”ya aittir.
6.4 “SATICI” tarafından “ALICI”ya gönderilen bağlantı linkini üçüncü kişilerle paylaşılamaz. “ALICI”nın bağlantı linkini üçüncü kişilerle paylaşması halinde, “SATICI”nın yasal hakları saklı kalmakla birlikte “SATICI”nın uğrayacağı tüm zarar ve ziyanını karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5 “ALICI”, “SATICI” tarafından belirtilen “ONLINE EGZERSİZ PAKETİ” gün ve saatlerine uymak zorunda olup, bu zaman dilimini değiştirmeyi teklif edemez, değiştiremez. Egzersiz başlama saatinde egzersize girmemesi halinde, “ONLINE EGZERSİZ”e alınmaz ve “ALICI” bu konuda hiçbir hak iddia edemez.
6.6 “ALICI” “ONLINE EGZERSİZ PAKETI” aldığında, spor yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir rahatsızlığının, sakatlığının olmadığını, doktor onayı ile egzersizlere katıldığını kabul etmiş olur. Egzersiz esnasında olabilecek herhangi bir rahatsızlık ve/veya sakatlanmadan dolayı “SATICI”nın sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.7 “SATICI” sağlık problemi, acil durum, mücbir sebep vb. durumlardan dolayı egzersiz zamanlarını değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumda “ALICI”nın satın almış olduğu paket içeriklerini etkilemez.
6.8 “ALICI”nın bağlantı problemleri yaşaması (internet kesintisi, elektrik kesintisi/arzası, vb), egzersizin yarım kalması ve bağlanamamasından kaynaklı sorunlarda “SATICI” sorumlu tutulamaz. Eğer “SATICI” isterse “ALICI”nın satış almış olduğu “ONLINE EGZERSİZ PAKETİ”ne 1 defaya mahsus 1 egzersiz ekler ancak bunda “SATICI” zorunlu tutulamaz.
6.9 “ONLINE EGZERSİZ” sırasında sadece “ALICI” egzersize katılabilir, “ALICI”nın yanında bulunan üçüncü kişi ve/veya kişiler egzersize katılamaz, egzersizi izleyemez. Böyle bir durum olması halinde “SATICI” “ALICI”yı egzersizten çıkarma ve bir daha egzersize almama, gerek duyarsa yasal haklarına başvurma hakkını saklı tutar.
6. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI
ALICI, Tüketici Mevzuatı uyarınca, işbu Sözleşme’nin onaylanarak, üyeliğin başladığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma bildirimini SATICI’nın Madde 1’de belirtilen adresine kimlik ibrazı ile yapacağı yazılı bir bildirim yoluyla SATICI’ya bildirmek kaydıyla sözleşmeden cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Ancak 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, bir egzersize bile katılım sağladıktan sonra “ALICI”nın paket iptali, tüm ve / veya kısmi paket tutarını iade isteme, iptal etme hakkı bulunmaz, cayma hakkını kullanamaz.
7. İHTİLAFLARIN HALLİ
“ALICI”, uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri’ne yapabilir.
8. YÜRÜRLÜLÜK
İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.
ALICI, SATICI’ nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet sipariş verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

bottom of page